Beko的DRYPOINT M PLUS膜干燥机带有集成的纳滤,是一种创新的解决方案,可在一个壳体内高效过滤和干燥。它提供可靠的压缩空气干燥在一个恒定的压缩空气温度,节省能源通过低净化空气需求和不需要污染干燥剂。此外,直接连接前面的过滤,防止了膜上游的凝结。

1 - 14 / 14 |结果每个页面 |视图 |测量单位
1

项目#

流量

连接尺寸不扩散核武器条约》(NPT)

维一

维B

维C

网络价格

添加到购物车/请求报价
MDp 2 N/A2.09 scfm N/A1/4的 N/A10.43 N/A1.81 N/A1.06 报价 添加到购物车
请求报价
MDp 4 N/A4.18 scfm N/A1/4的 N/A12.40 N/A1.81 N/A1.06 报价 添加到购物车
请求报价
MDp 6 N/A6.27 scfm N/A1/4的 N/A13.98 N/A1.81 N/A1.06 报价 添加到购物车
请求报价
MDp 8 N/A8.36 scfm N/A1/4的 N/A16.34 N/A1.81 N/A1.06 报价 添加到购物车
请求报价
MDp10 N/A1134年scfm N/A3/8 N/A17 N/A2.95 N/A1.10 报价 添加到购物车
请求报价
MDp 12 N/A12.55 scfm N/A3/8 N/A19.76 N/A2.95 N/A1.10 报价 添加到购物车
请求报价
MDp 17 N/A16.73 scfm N/A3/8 N/A22.19 N/A2.95 N/A1.10 报价 添加到购物车
请求报价
MDp 25 N/A25.09 scfm N/A3/4的 N/A22.57 N/A3.94 N/A1.34 报价 添加到购物车
请求报价
MDp 35 N/A33.46 scfm N/A3/4的 N/A24.59 N/A3.94 N/A1.34 报价 添加到购物车
请求报价
MDp 45 N/A43.29 scfm N/A3/4的 N/A27.35 N/A3.94 N/A1.34 报价 添加到购物车
请求报价
MDp 55 N/A55.89 scfm N/A3/4的 N/A29.98 N/A3.94 N/A1.34 报价 添加到购物车
请求报价
MDp 65 N/A67.21 scfm N/A1 1/2 N/A31.30 N/A5.74 N/A1.89 报价 添加到购物车
请求报价
MDp 100 N/A100.77 scfm N/A1 1/2 N/A36.80 N/A5.74 N/A1.89 报价 添加到购物车
请求报价
MDp 130 N/A134.35 scfm N/A1 1/2 N/A42.75 N/A5.74 N/A1.89 报价 添加到购物车
请求报价
1 - 14 / 14 |结果每个页面 |视图 |测量单位
1